• Home /

Politica de confidențialitate

Confidențialitatea datelor trimise administratorilor site-ului: www.medicinavibrationala.ro, administrat de S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L.:

Date personale

Informațiile utilizatorilor site-ului www.medicinavibrationala.ro sunt confidențiale și sunt folosite numai pentru comunicări.

Pentru o mai bună înțelegere a acestor clauze, vă rugăm să consultați și Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Securitatea datelor personale și a informațiilor

Pentru ca experiența dvs. pe site-ul www.medicinavibrationala.ro să fie completă și pentru a face posibilă identificarea și păstrarea legăturii dintre companie și clienți, trebuie să fiți de acord ca S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L. să colecteze și să prelucreze datele înscrise conform cerințelor Legii nr. 677/2001 și ale Legii nr. 506/2004.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L. cod unic de inregistrare 41091979, Nr. Registrul comertului J40/6187/2019, are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră. Scopul colectării datelor este de a identifica în mod corect clienții, a le răspunde la întrebări în conformitate cu nevoile lor cat și pentru activități de marketing.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție, asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere pe email contact@medicinavibrationala.ro, trimisă către S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L., Intrarea Dridu  nr. 5, București.

Societatea S.C. MEDICINA VIBRATIONALA  S.R.L. nu poate fi făcută responsabilă pentru erorile survenite în urma neglijenței utilizatorului privind securitatea și confidențialitatea datelor trimise prin e-mail.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziție poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de exemplu: prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de poliție, justiție, securitate socială). Prin urmare, această mențiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.