Termeni și condiții

În această pagină prezentăm termenii și condițiile privind modul de utilizare, solicitarea a informațiilor sau efectuarea programărilor prin website-ul www.medicinavibrationala.ro

1. ELEMENTE DEFINITORII

Termenii și condițiile generale se vor aplica tuturor solicitărilor de informații sau programărilor trimise către S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L., prin intermediul website-ului www.medicinavibrationala.ro, pe email sau la telefon, de către utilizatori și pot fi modificate numai cu acordul expres scris al ambelor părți.

Astfel, în continuare vor fi utilizați următorii termeni:

client – persoană care se programează în vederea obținerii unei  ședinte de consiliere energo-informațională.

prospect – persoană care se interesează de serviciile furnizate de Centrul de Medicina Vibraționala, prin intermediul oricărui canal de comunicare sau material informativ.

Centrul de Medicina Vibraționala – societatea comercială S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L., având sediul social în Bucuresti, intrarea Dridu, număr 5, sector 1, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului: RO, J40/6187/2019.

servicii – orice serviciu menționat pe website, ce urmează a fi furnizat de către Centrul Medicina Vibraționala, clientului.

programare – o solicitare telefonică sau prin e-mail ce intervine ca formă de comunicare între Centrul de Medicina Vibraționala și client, prin care Centrul de Medicina Vibraționala este de acord să presteze serviciile, iar clientul este de acord să beneficieze de aceste servicii și să facă plata acestora.

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

Prin solicitarea unei informații sau a unei programări pe site-ul www.medicinavibrationala.ro, prospectul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Centrul de Medicina Vibraționala își derulează operațiunile.

În situația în care prospectul confirmă programarea, acesta devine client, fapt care implică acceptarea completă a termenilor și condițiilor.

3. EXTINDEREA OBLIGAȚIILOR CENTRULUI DE MEDICINA VIBRATIONALA

a. Centrul de Medicina Vibraționala își va utiliza cunoștințele sale profesionale și tehnice pentru a presta serviciile care îndeplinesc cerințele și nevoile clientului;

b. Informațiile prezentate pe website-ul Centrului de Medicina Vibraționala au caracter informativ și pot fi modificate de către Centrul de Medicina Vibraționala fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de coerența structurii informației, descrierile serviciilor pot fi incomplete, însă centrul de Medicina Vibraționala face eforturi pentru a prezenta informațiile relevante, pentru ca serviciul solicitat să fie în parametrii pentru care a fost achiziționat;

c. Comunicarea cu centrul de Medicina Vibraționala se poate realiza prin intermediul website-ului la secțiunile următoare: Contact, pe email la contact@medicinavibrationala.ro sau la telefon 0786.203.340

Centrul de Medicina Vibraționala are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit să aducă justificări pentru aceasta.

4. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ (DPI)

Clientul înțelege dreptul de proprietate intelectuală și nu va dezvălui unei terțe părți sau va face publice (pe internet sau media), niciuna dintre informările primite de la Centrul de Medicina Vibraționala.

De asemenea, numele website-ului, precum și însemnele grafice, sunt proprietatea S.C. MEDICINA VIBRATIONALA S.R.L. și nu pot fi preluate, copiate sau folosite fără acordul scris al proprietarului.

5. CONFIDENȚIABILITATE – PUBLICITATE

Toate documentele și informațiile de orice natură furnizate de către client centrului de Medicina Vibraționala vor fi confidențiale.

Ele pot fi utilizate numai pentru prestarea serviciilor și pot fi făcute cunoscute numai cu consimțământul scris al centrului de Medicina Vibraționala și după obținerea unui angajament de confidențiabilitate din partea celui care le primește.

Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire către terțe părți, nu va fi făcută de client cu privire la serviciile prestate, fără consimțământul prealabil scris al centrului de Medicina Vibraționala.

6. FACTURARE – PLĂȚI

Prețul, modalitatea de plată și termenul de plată sunt specificate în lista de prețuri vizibila pe site si in materialele informative tiparite. Centrul de Medicina Vibraționala va emite către pacient o factură sau bon fiscal, pentru serviciile prestate, obligația clientului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii în conformitate cu legislația în vigoare si sa achite in termenul stabilit.

7. RĂSPUNDERE

Centrul de Medicina Vibraționala nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel, pe care clientul sau oricare terță parte, o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de către centrul de Medicina Vibrationala a oricărei din obligațiile sale, conform acordului liber exprimat verbal sau in scris de catre client.

8. FORȚA MAJORĂ

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale dacă o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forță majoră. Forța majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului părților și care nu poate fi evitat.

9. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Prezentul contract este supus legii române. Eventualele litigii apărute între organizator și participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

10. PREVEDERI DIVERSE

Părțile din contract vor fi considerate contractanți independenți și niciuneia din părți nu i se acordă dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte.

Termenii și condițiile din acest contract înlocuiesc alte ințelegeri anterioare scrise sau verbale dintre părțile amintite, referitoare la subiectul prezentului contract, și nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.